ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА M&K DREAM STYLE

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „МК ДРИЙМ СТАЙЛ” ЕООД, наричано по-долу “M&K DREAM STYLE”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн mkdreamstyle.com (наричани по-долу Потребители), от друга. МК ДРИЙМ СТАЙЛ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206687368 със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. Поп Богомил 31 вхА, имейл адрес: mkdreamstyle@gmail.com, телефон: 0899728283 Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта mkdreamstyle.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на mkdreamstyle.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Настоящият документ съдържа информация за дейността на „M&K DREAM STYLE” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “M&K DREAM STYLE”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Приемането на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „M&K DREAM STYLE”. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани на основание сключения между него и M&K DREAM STYLE договор. Такива данни са име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес, пол и други, и са подробно описани в Политиката за поверителност.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Услугите, предоставяни от „M&K DREAM STYLE” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „M&K DREAM STYLE” е електронен магазин, достъпен на сайта mkdreamstyle.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „M&K DREAM STYLE” стоки.

ПОРЪЧКА

Чл. 3. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „M&K DREAM STYLE“, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „M&K DREAM STYLE” стоки в електронния магазин. (2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от „M&K DREAM STYLE”. (3) При липса на наличност от дадена стока „M&K DREAM STYLE“ си запазва правото да изпълни поръчката с останалите в нея налични стоки или да откаже цялата поръчката. За целта „M&K DREAM STYLE“ е длъжна предварително да уведоми Потребителя и след негово решение да изпълни една от двете опции.

Чл. 4. (1) При избор на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „M&K DREAM STYLE”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. (2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин. (3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. „M&K DREAM STYLE“ не носи отговорност, в случай че Потребителят се е регистрирал с грешен или фалшив имейл, или съобщението е влязло в спам. (4) Потребителят може да отложи доставката на своите поръчки с 1 или 2 дни. В този период Потребителят може да обедини следващите си поръчки при условие, че адресът за доставка е един и същ. (5) Обединение на поръчки е възможно само чрез функционалност в сайта – при оформяне на поръчка. (6) Възможно е обединяване на поръчки, за които е избран различен метод на плащане.

ЦЕНИ

Чл. 5. (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „M&K DREAM STYLE” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. (2) Цените на продуктите включват ДДС.

Чл. 6. „M&K DREAM STYLE” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.

Чл. 7. (1) „M&K DREAM STYLE” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „M&K DREAM STYLE”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на сайта в меню Промоции/Намаления. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми, (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). (2) Възможно е натрупване на отстъпки: базова отстъпка, отстъпка с промоционална икона и отстъпка, която се активира чрез изписване на действащ промокод в полето „Промокод“. (3) Не може да се изпише и съответно натрупа повече от един промокод в полето „Промокод“.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На mkdreamstyle.com е възможно плащане чрез наложен платеж или чрез кредитна или дебитна карта. (2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка посочена на сайта при получаването на стоката.

Чл. 9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 10. „M&K DREAM STYLE” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „M&K DREAM STYLE”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 11. (1) Потребителят има право да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, без да е задължен да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. (2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „M&K DREAM STYLE” за решението си да се откаже от договора, използвайки “Формуляр за връщане”, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: три имена и IBAN на физическото лице, по чиято сметка ще бъде възстановена сумата. (3) „M&K DREAM STYLE“ изпраща заедно с пратката към всяка поръчка “Формуляр за връщане” на хартиен носител. Попълненият формуляр се прилага към стоките, които се връщат и изпращат до адрес на офис на Спиди гр. Разлог ул. Бяла река 4 или адрес на офис на Еконт гр. Разлог ул. Бяла река 4. (4) Потребителят може да разпечата “Формуляр за връщане” и от страница Профил > Поръчки. (5) Не е възможно връщане или рекламация на стока в магазини за дрехи на M&K DREAM STYLE. (6) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на „M&K DREAM STYLE” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора. (7) Когато Клиентът е поръчал повече от един артикул, а упражнява право на отказ по чл. 52 от ЗЗП, по отношение само на един продукт и връща само него, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружеството остава в сила, като Клиентът поема разходът за доставка на стоката, а Дружеството му възстановява заплатената цена на върнатия артикул. (8) При връщане стоките трябва да са във вида, в който са били закупени, с оригиналния етикет на M&K DREAM STYLE и придружени с касовия бон. Пратките за връщане задължително трябва да имат опция преглед при получаване. (9) „M&K DREAM STYLE“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(10) Заплатената сума на върнатите стоки се възстановява не по-късно от 14 дни след получаването на пратката в офиса на „M&K DREAM STYLE”.

(11) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинеи (1) и (2), без да уведоми „M&K DREAM STYLE” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(12) Когато във връзка с изпълнението по договора „M&K DREAM STYLE” е направила разноски и Потребителят се откаже от договора, „M&K DREAM STYLE” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 12. (1) „M&K DREAM STYLE” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки само по банков път.

(2) „M&K DREAM STYLE” възстановява суми по банков път само по сметки в България.

(3) В случай че Потребителят не разполага с българска сметка, може да предостави три имена и ЕГН за получаване на сумите на каса на Easy Pay.

(4) В случай че Потребителят не е български гражданин, предоставя номер на международния си паспорт и дата на издаването му.

Чл. 13. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл.14. (1) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора преди поръчката му да бъде предадена на куриер, като се обади или пише на посочените на сайта контактни форми (телефон или имейл), но само в случаите, когато поръчката му е с наложен платеж и не е предадена на куриер.

(2) M&K DREAM STYLE не анулира поръчки в случаите, когато са платени онлайн в момента на поръчката или са в статус „При куриер“, независимо от начина на плащане.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 15. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) „M&K DREAM STYLE” не носи отговорност за недостатъци, които са били видни от снимките и описанието на стоките в сайта.
(3) „M&K DREAM STYLE” не отговаря за разлика в цветовете на стоката с тези на монитора на клиента, породени от естествените разлики при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
(4) „M&K DREAM STYLE” не отговаря за разлика в размера на стока до 2 см.
(5) „M&K DREAM STYLE” не носи отговорност за автентичността на търговския знак върху стоката, означаващ производителя.

Чл. 16. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 17. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

Чл. 18. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Дружеството предлага стоки в единични бройки, поради което няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите.

Чл. 19. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „M&K DREAM STYLE” телефон или писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Формуляр за рекламация е наличен на сайта.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и имейл за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. Оригиналният етикет на M&K DREAM STYLE;
2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. Пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до адрес на офис на Еконт или Спиди гр. Разлог ул. Бяла река 4

Чл. 20. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност. (2) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако “M&K DREAM STYLE” е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. (4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 21. (1) “M&K DREAM STYLE” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. (2) Когато “M&K DREAM STYLE” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 22. (1) “M&K DREAM STYLE” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. (2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП. (3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 23. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 24. (1) Правата върху интелектуалната собственост на всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на “M&K DREAM STYLE”, включително наличните бази данни, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните права. Те принадлежат на “M&K DREAM STYLE” или на съответно указаното лице, което е преотстъпило правото на ползване на “M&K DREAM STYLE”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. (2) При копиране или възпроизвеждане на информация извън допустимия обхват, както и при всяко друго нарушение на правата върху интелектуалната собственост на ресурсите на “M&K DREAM STYLE”, “M&K DREAM STYLE” има право да иска обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “M&K DREAM STYLE”.

Чл. 25. (1) “M&K DREAM STYLE” се задължава да полага необходимата грижа, за да осигури на Потребителя нормален достъп до предоставените услуги. (2) “M&K DREAM STYLE” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. “M&K DREAM STYLE” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. “M&K DREAM STYLE” има право по свое усмотрение, без предварително уведомление, да прекрати едностранно договора, ако установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите морални норми.

Чл. 27. “M&K DREAM STYLE” има право да развали договора за покупко-продажба с Потребител, който 3 (три) поредни пъти не е взел и/или не е приел доставки, направени с наложен платеж на посочени от него адреси – личен адрес или адрес на офис на куриерската фирма, изпълняваща поръчките. Развалянето на договора се извършва чрез анулиране на всяка следваща поръчка, направена чрез наложен платеж от същия Потребител.

Чл. 28. Потребител, който системно анулира/отказва поръчки, по начина описан в Чл. 14 и/или системно не взема от офис на куриерската фирма, и/или не приема поръчките си на посочения от него адрес, може да бъде временно или постоянно ограничен от “M&K DREAM STYLE” от възможността да заявява поръчки с наложен платеж. Под „системно“ се разбира две или повече анулирани/отказани поръчки (извън случаите на отказ по реда на Чл. 11 от настоящите общи условия) и/или невзети поръчки от офис на куриерската фирма, и/или неприети поръчки на собствен адрес, независимо дали последователни или не и без значение периодичността и стойността на всяка една от тях. “M&K DREAM STYLE” има горните права и по отношение на Потребител, който има поръчки с адрес на доставка или телефонен номер, който съвпада отчасти или изцяло с адреса на доставка или съвпада изцяло с телефонния номер на друг Потребител, който системно анулира/отказва поръчки по начина описан в Чл. 14 и/или не взема поръчките си от офис на куриерската фирма, и/или не приема поръчките си на собствен адрес.

Чл. 29. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „M&K DREAM STYLE” или прекратяване поддържането на уебсайта.
Чл. 30. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 31. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 32. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 33. Актуалните Общи условия може да видите на https://mkdreamstyle.com/terms-and-conditions/

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 34. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се извършва до офис на Еконт или Спиди на територията на Република България или до посочен от Потребителя адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на mkdreamstyle.com. Преди изпращане на поръчаната стока, „M&K DREAM STYLE“ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за уточняване на детайли за поръчката и/или доставката. „M&K DREAM STYLE“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон. Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „M&K DREAM STYLE“ си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя на mkdreamstyle.com. Поръчките до офиси на куриерските фирми или да адрес с куриер се съхраняват в обектите на куриерите 7 календарни дни от датата на уведомяване на Потребителя по имейл/телефон за получената пратка. След този срок, „M&K DREAM STYLE“ има право да изтегли непотърсените пратки от офисите на куриерите в централния си склад. В случай че Потребителят изяви желание да получи пратката си след 7 дневния срок, то тя ще му бъде изпратена до посочен от него личен адрес или куриерски офис с добавена такса за транспорт, според условията и цените, посочени на сайта. „M&K DREAM STYLE“ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„M&K DREAM STYLE” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на mkdreamstyle.com и на IP адреса на Потребителя. „M&K DREAM STYLE” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения договор с Потребителя при валидните общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от „M&K DREAM STYLE”. „M&K DREAM STYLE” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „M&K DREAM STYLE” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. “M&K DREAM STYLE” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. Потребителят може да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „M&K DREAM STYLE”, и да даде съгласие с Общите условия. Чрез натискане на бутон “Регистрация”, имащ силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и Политиката за поверителност, приема ги и се задължава да ги спазва. „M&K DREAM STYLE” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия и Политиката за поверителност в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия и Политиката за поверителност са достъпни в Интернет на сайта на “M&K DREAM STYLE” по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „M&K DREAM STYLE” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни M&K DREAM STYLE има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „M&K DREAM STYLE”. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „M&K DREAM STYLE”. Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „M&K DREAM STYLE” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЦЕЛИ

„МК ДРИЙМ СТАЙЛ” събира и използва информацията за целите на:
•    изпълнение на договорните си задължения към Потребителите
•    директен маркетинг

При извършването на регистрация в уеб сайта на „МК ДРИЙМ СТАЙЛ“, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни от „МК ДРИЙМ СТАЙЛ“ за целите на директния маркетинг чрез маркиране на отделен чек бокс. Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чек бокс, който се намира в mkdreamstyle.com

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години от отпадане на договорното основание за съхранението им.

Цялата информация, свързана с обработваните от „МК ДРИЙМ СТАЙЛ“ лични данни, е поместена в Политиката за поверителност на mkdreamstyle.com.

ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА
Органите, регулиращи дейността на „МК ДРИЙМ СТАЙЛ“, са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

СПОРОВЕ
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / https://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. Алтернативното решаване на спорове (АРС) между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „МК ДРИЙМ СТАЙЛ“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра; Консолидираният списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show


Общите условия са последно актуализирани на 03.10.2023 г.